Restauratie

Grote bekendheid op terrein van restauratie zal niet ontkend worden. Deze strekt zich uit van vervangen van kozijnen, balkkoppen tot volledige restauratie van woningen, kerken, borgen enz.

Teeninga is lid van Vereniging Restauratie Noord.

 

Spits Kerk
Middelstum
Loodwerk kerk
Middelstum
Langsgevel kerk
Middelstum

 

Verhildersum Voorgevel

Leens

 

 

Marktstraat eetkamer
Groningen

 

 

Herbouw boerderij
Harssenbosch